Vietnam Skyline
Các Sự kiện Thương Mại tại Việt Nam
Tham gia các sự kiện thương mại để tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ và đối tác Hoa Kỳ hoặc các chương trình đầu tư vào Hoa Kỳ.

Sự kiện Thương mại

Thương vụ Hoa Kỳ tổ chức và hỗ trợ các sự kiện thương mại nơi người mua có thể kết nối với người bán tại Hoa Kỳ. Hãy cân nhắc tham gia các sự kiện nổi bật để xác định các cơ hội kinh doanh và đối tác đến từ Hoa Kỳ, hoặc tìm kiếm các sự kiện thương mại khác tại đây.