Vietnam Skyline
Hoa Kỳ đang mở rộng cho việc Kinh Doanh của Bạn
Hãy liên lạc văn phòng Thương Vụ Hoa Kỳ tại Việt Nam ngay hôm nay để kết nối với những nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ từ Hoa Kỳ cũng như tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào Hoa Kỳ.

BuyUSA Vietnam

Mua sản phẩm từ Hoa Kỳ hoặc đầu tư vào Hoa Kỳ

Thương vụ Hoa Kỳ cung cấp các dịch vụ và chương trình xúc tiến thương mại để giúp các công ty Hoa Kỳ xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ sang Việt Nam. Đội ngũ chuyên viên thương mại của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị trong việc kết nối với những nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ từ Hoa Kỳ và tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại Hoa Kỳ.
Danh mục các nhà Cung cấp Hoa Kỳ
Danh mục các nhà Cung cấp Hoa Kỳ đang tìm Đối tác 
Chương Trình Đầu Tư SelectUSA
Tìm hiểu thông tin và các sự kiện về đầu tư vào Hoa Kỳ.
Are you a U.S. Exporter?
Find resources for exporting to Vietnam.