Vietnam Skyline
Văn Phòng Thương Vụ Hoa Kỳ tại Việt Nam
Đội ngũ chuyên viên thương mại của chúng tôi có thể hỗ trợ Quý vị tìm kiếm các sản phẩm, dịch vụ và cơ hội đầu tư tại Hoa Kỳ.

BuyUSA Vietnam Country Contact

Liên hệ với Thương vụ Hoa Kỳ tại Việt Nam

U.S. Commercial Service Vietnam
Permalink

Đại Sứ Quán Hoa Kỳ
Phòng Thương Vụ
Tòa Rose Garden, Tầng 3
170 Ngọc Khánh
Hà Nội, Việt Nam
Tel. +84-24-3850-5199
E-mail:office.hanoi@trade.gov 

 

Permalink

Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ
Phòng Thương Vụ
Tòa nhà Diamond Plaza, Lầu 8
34 Lê Duẩn, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel. +84-28-3520-4680
E-mail: office.hochiminhcity@trade.gov