Vietnam Skyline
Văn Phòng Thương Vụ Hoa Kỳ tại Việt Nam
Đội ngũ chuyên viên thương mại của chúng tôi có thể hỗ trợ Quý vị tìm kiếm các sản phẩm, dịch vụ và cơ hội đầu tư tại Hoa Kỳ.

BuyUSA Vietnam Country Contact

Liên hệ với Thương vụ Hoa Kỳ tại Việt Nam

U.S. Commercial Service Vietnam

Đại Sứ Quán Hoa Kỳ
Phòng Thương Vụ
Tòa Rose Garden, Tầng 3
170 Ngọc Khánh
Hà Nội, Việt Nam
Tel. +84-24-3850-5199
E-mail:office.hanoi@trade.gov 

Charles Ranado, Tham tán Thương mại
Email: Charles.Ranado@trade.gov

Kully Nelson, Tùy viên Thương mại
Email: Kully.Nelson@trade.gov

Tuyết Trees, Chuyên viên Thương mại
Điện thoại: +84-24-3850-5199 (Ext. 5138)
Email: Tuyet.Trees@trade.gov
Lĩnh vực phụ trách: Đại diện Cơ Quan Thương Mại và Phát Triển Hoa Kỳ (USTDA)

Nhung Nguyễn, Chuyên viên Thương mại
Điện thoại: +84-24-3850-5199 (Ext. 6160)
Email: Nhung.Nguyen@trade.gov
Lĩnh vực phụ trách: Công Nghệ Thông Tin, Công Nghệ Thành phố Thông Minh, Dịch vụ Y Tế và Thiết bị Y Tế.
      
Anh Nguyễn, Chuyên viên Thương mại
Điện thoại:+84-24-3850-5199 (Ext. 6079)
Email: Anh.Nguyen@trade.gov
Lĩnh vực phụ trách: Hàng không, Quốc Phòng, Giao Thông Vận Tải.

Bích (Janice) Trần, Chuyên viên Thương mại
Điện thoại: +84-24-3850-5199 (Ext. 5464)
Email: Bich.Tran@trade.gov
Lĩnh vực phụ trách: Năng lượng

Ngân Thái, Trợ lý Thương mại
Điện thoại: +84-24-3850-5199
Email: Ngan.Thai@trade.gov
Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục, Du lịch.

Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ
Phòng Thương Vụ
Tòa nhà Diamond Plaza, Lầu 8
34 Lê Duẩn, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel. +84-28-3520-4680
E-mail: office.hochiminhcity@trade.gov 

Stephen Jacques, Tùy viên Thương mại
Email: Stephen.Jacques@trade.gov

Daniel Pint, Phó Tùy viên Thương mại
Email: Daniel.Pint@trade.gov

Triết Huỳnh, Chuyên viên Thương mại cấp cao
Điện thoại: +84-28-3520-4658
Email: Triet.Huynh@trade.gov
Lĩnh vực phụ trách: Công Nghệ Thông Tin, Công Nghệ Thành phố Thông Minh, Chương trình đầu tư SelectUSA; Dịch Vụ Tài Chính.
      
Nam Trần, Chuyên viên Thương mại

Điện thoại: +84-28-3520-4656
Email: Nam.Tran@trade.gov
Lĩnh vực phụ trách: Dầu Khí và Năng lượng tái tạo, Xử lý Nước, Công nghệ Môi trường, Máy móc và thiết bị công nghiệp.

Nga Hoàng, Chuyên viên Thương mại
Điện thoại: +84-28-3520-4670
Email: Nga.Hoang@trade.gov
Lĩnh vực phụ trách: Dịch vụ và thiết bị hàng không, Giao thông Vận Tải, An ninh và An Toàn, Xây Dựng Kiến Trúc và Thiết Kế.

Hương Nguyễn, Trợ lý Thương mại
Điện thoại: +84-28-3520-4654
Email: Huong.Nguyen@trade.gov
Lĩnh vực phụ trách: Giáo Dục; Dịch vụ Lữ Hành và Du Lịch.

Thao Nguyễn, Chuyên viên Thương mại
Điện thoại: +84-28-3520-4660
Email: Thao.Nguyen@trade.gov
Lĩnh vực phụ trách: Dịch vụ/ Hóa Chất/ Máy và thiết bị cho nghành nông nghiệp; Nhượng Quyền Thương Hiệu, Dịch vụ y tế; Thiết bị y tế, Dụng cụ khoa học cho phòng thí nghiệm; Dược phẩm và thuốc.