Vietnam Skyline
Tìm kiếm sản phẩm và đối tác từ Hoa Kỳ
Thương vụ Hoa Kỳ hỗ trợ các công ty Việt Nam tìm kiếm các sản phẩm, dịch vụ và cơ hội kinh doanh từ Hoa Kỳ.

BuyUSA Vietnam Find US Products and Services

Doanh nghiệp Hoa Kỳ là những nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ chất lượng đẳng cấp hàng đầu thế giới, gắn liền với danh tiếng trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng và phương thức kinh doanh lành mạnh.

Các chuyên viên thương mại tại văn phòng Thương vụ Hoa Kỳ - Đại sứ quán Hoa Kỳ có thể giúp công ty của bạn kết nối với các nhà cung cấp và đối tác tốt nhất của Hoa Kỳ. Thương vụ Hoa Kỳ là cơ quan xúc tiến thương mại của Cục Quản lý Thương mại Quốc tế thuộc Bộ Thương Mại Hoa Kỳ với mạng lưới văn phòng trên khắp 100 thành phố ở Hoa Kỳ.

Resources

Danh mục các nhà Cung cấp Hoa Kỳ
Danh mục các nhà cung cấp đang tìm đối tác.
Tìm kiếm sản phẩm hoặc đối tác Hoa Kỳ
Liên lạc chúng tôi để bắt đầu cho những mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp với những nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ từ Hoa Kỳ tại thị trường Việt Nam.
Chương trình tài trợ của Chính phủ Hoa Kỳ dành cho khách mua hàng quốc tế
Tìm hiểu về các chương trình tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ dành cho khách hàng mua sản phẩm và dịch vụ từ Hoa Kỳ.