SelectUSA
การลงทุนในสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาคือปลายทางการลงทุนชั้นนำของโลก

BuyUSA Thailand SelectUSA

การลงทุนในสหรัฐอเมริกา

โครงการ SelectUSA เป็นโครงการของภาครัฐ โดยกระทรวงพาณิชย์ สหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริม อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนในการหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจลงทุน เชื่อมโยงกับบุคคลประจำท้องถิ่น และให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบต่างๆ ในการลงทุนในธุรกิจนั้นๆ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SelectUSA website  หรือหากมีข้อสงสัยว่าทำไมถึงต้องลงทุนในอเมริกา สามารถเข้าไปชมวิดีโอที่นี่

หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
คุณธัญยธรณ์ วรวงษ์สถิตย์
เจ้าหน้าที่พาณิชย์
สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย
โทร: 662-205-5282