Thailand Skyline at night
การทำธุรกิจกับสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยเพื่อค้นหาบริษัทอเมริกันหรือเพื่อการลงทุนในสหรัฐอเมริกา

BuyUSA Thailand

ขอต้อนรับเข้าสู่สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ สถานทูตอเมริกา

สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา โดยมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางด้านธุรกิจ และ ด้านอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ใน ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ เพื่อบริการแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการหาคู่ค้า สั่งชื้อ นำเข้าสินค้า หรือบริการอื่น ๆ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทางแผนกการพาณิชย์ยังมีบริการในส่วนอื่น ๆ อาทิ

ร่วมชมงานแสดงสินค้าที่สำคัญในประเทศอเมริกา
แนะนำสินค้าและบริการใหม่ ๆ จากอเมริกา
การลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา SelectUSA

นำเข้าสินค้าหรือลงทุนในสหรัฐฯ

เราให้บริการและโปรแกรมเพื่อช่วยให้บริษัทอเมริกันส่งออกสินค้าและบริการไปยังประเทศไทย เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยแนะนำโอกาสทางการค้าและการลงทุนในสหรัฐฯ
สินค้าและบริการจากสหรัฐฯ
ค้นหาบริษัทอเมริกันที่พร้อมส่งออกมายังประเทศไทย
การลงทุนในสหรัฐฯ
เรียนรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนและงานแสดงสำหรับผู้สนใจลงทุนในสหรัฐฯ
คุณคือบริษัทสหรัฐฯที่ต้องการส่งออกหรือไม่?
หาข้อมูลเพื่อส่งออกมายังประเทศไทย
นักศึกษาฝึกงาน
สำหรับนักศึกษาไทยที่ต้องการฝึกงานที่สถานทูตสหรัฐฯ