Slovakia Skyline
USA sú otvorené podnikaniu
Spojte sa s U.S. Commercial Service na Veľvyslanectve USA na Slovensku a nájdite amerických vývozcov, alebo investujte v Spojených štátoch.


BuyUSA Slovakia

Nakupujte z USA alebo investujte v USA

Vybraní exportéri z USA
Nájdite americké firmy, ktoré sa aktívne snažia predávať na Slovensku.

Select USA
Získajte informácie o podpore a podujatiach pre investovanie v Spojených štátoch amerických.

Are you a U.S. Exporter?
Find resources for exporting to Slovakia.