Poland - Commercial Guide
U.S. Banks and Local Correspondent Banks

Includes a list of U.S. banks operating in the market; indicates whether Ex-Im Bank offers any country-specific programs.

Last published date: 2019-10-13

Major U.S.  Banks 

 

Citi Handlowy 

Bank Handlowy w Warszawie 

ul.  Senatorska 16 

00-923 Warszawa 

Telephone:  +48 22 657 7200 

Fax +48 22 692 5023 

E-mail: listybh@citi.com  

Web site: http://www.citihandlowy.pl/ 

 

Bank BPH SA 

ul.  Pk. Jana Paubickiego 2 

80-175 Gdańsk 

Telephone: +48 58 300 7500 

E-mail: kontaktBPH@ge.com  

Web site:  http://www.bph.pl 

 

JP Morgan Europe Sp. z o.o. 

Oddział w Polsce 

ul.  Emilii Plater 53 (WFC), 21st floor 

00-113 Warszawa 

Telephone: +48 22 441 9500 

Fax +48 22 441 9502 

Email: dorota.orzel@jpmorgan.com 

Web site: http://www.jpmorgan.com  

 

Goldman Sachs International 

Oddział w Polsce 

Warsaw Spire 

Plac Europejski 1 

00-844 Warszawa 

Telephone: +48 22 317 4000 

E-mail:receptionwarsaw@ny.email.gs.com 

Web site: http://www.goldmansachs.com/ 

 

Major Local Correspondent Banks 

 

PKO BP  

ul.  Pulawska 15 

02-515 Warszawa 

Telephone: +48 81 535-65-65 

E-mail: informacje@pkobp.pl 

Web site: http://www.pkobp.pl/ 

 

Bank Polska Kasa Opieki Pekao S.A. 

ul.  Grzybowska 53/57 

00-950 Warszawa 

Telephone: +48 22 656 0000 

Fax:  +48 22 656 0004 

E-mail: info@pekao.com.pl 

Web site: http://www.pekao.com.pl/ 

 

Bank Zachodni WBK SA 

Rynek 9/11 

50-950 Wrocław 

Telephone: +48225868005 
e-mail: kontakt@bzwbk.pl 

Web site: http://www.bzwbk.pl 

 

mBank 

ul.Senatorska18 
00-950Warszawa 
Telephone: + 48 22 829 00 00 

E-mail: kontakt@mbank.pl 

Web site: www.mbank.pl 

 

ING Bank Slaski S.A. 

ul.  Sokolska 34 

40-086 Katowice 

Telephone: +48  32 357 0069 

E-mail: mampytanie@ingbank.pl 

Web site: http://www.ing.pl/